Skip to main content

Söndag, 14. April 2019 - Söndag, 14. April 2019

Vi samlas till vår traditionella säsongsupptakt söndagen den 14 april på Gelleråsen. Vi kommer erbjuda fri träning hela dagen med pauser för den licenskurs som vi anordnar samtidigt. Se tidsschema, inbjudan och anmälan till höger för detaljer.

Obligatorisk samling klockan 08:30 i bandepån för genomgång.

Connect with Porsche Club PCS Racing Sweden