Skip to main content

Dekal minsta tävlingsvikt vid målgång

Vid incheck till tävling kommer du att få en för säsongen ny dekal som ska placeras på instrumentbrädan på förarsidan. Dekalen ska placeras så personal lätt kan läsa på den från utsidan bilen.

Med effekt avses motoreffekt och med vikt avses tävlingsvikten vid målgång, dvs. bilens vikt + föraren och dennes utrustning

+ den bensin som finns i tanken.

Vid beräkning av vikt får bilar utan ABS-bromsar göra ett avdrag om 50 kg. Detta avdrag får endast göras av bilar som från fabrik levererades utan ABS-bromsar.