Skip to main content

Vi kommer snart att öppna Serieanmälan för Sports Cup 2020.

 

Vi kommer också skicka med ett startkit för dem som anmäler sig före 29 februari 2020

Har ni bytt era dekaler förra säsongen så kan ni se till att behålla dem som är välbehållna och rekvirera nya om de är för slitna. Kommer det tillkomma nya sponsorer så Skall dessa appliceras och de dekaler som inte skall vara kvar skall således monteras av. Dekalanvisning kommer pubiceras på hemsidan i god tid inför säsongsstart.

Anmälan skall vara inne senast 29 februari. Sedan tillkommer en administrationsavgift på 500 kr

Aktuellt anmälningsläget publiceras löpande på hemsida och facebook.

 

Serieanmälan

Connect with Porsche Club PCS Racing Sweden